Ga naar inhoud

Migraties

Migraties zijn als een versiebeheersysteem voor uw database. Elke migratie definieert een wijziging aan de database en hoe deze ongedaan te maken. Door uw database aan te passen via migraties, creëert u een consistente, testbare en deelbare manier om uw databases in de loop van de tijd te laten evolueren.

// Een voorbeeld migratie.
struct MyMigration: Migration {
  func prepare(on database: Database) -> EventLoopFuture<Void> {
    // Breng een wijziging aan in de database.
  }

  func revert(on database: Database) -> EventLoopFuture<Void> {
    // Maak de verandering in `prepare` ongedaan, indien mogelijk.
  }
}

Als je async/await gebruikt moet je het AsyncMigration protocol implementeren:

struct MyMigration: AsyncMigration {
  func prepare(on database: Database) async throws {
    // Breng een wijziging aan in de database.
  }

  func revert(on database: Database) async throws {
    // Maak de verandering in `prepare` ongedaan, indien mogelijk.
  }
}

De prepare methode is waar je wijzigingen aanbrengt in de aangeleverde Database. Dit kunnen wijzigingen zijn aan het database schema, zoals het toevoegen of verwijderen van een tabel of collectie, veld, of constraint. Ze kunnen ook de inhoud van de database wijzigen, zoals het creëren van nieuwe modelinstanties, het bijwerken van veldwaarden, of het opschonen van de database.

De revert methode is waar je deze veranderingen ongedaan maakt, indien mogelijk. De mogelijkheid om migraties ongedaan te maken kan prototyping en testen makkelijker maken. Het geeft je ook een backup plan als een deploy naar productie niet gaat zoals gepland.

Registreren

Migraties worden geregistreerd in uw applicatie met app.migrations.

import Fluent
import Vapor

app.migrations.add(MyMigration())

U kunt een migratie naar een specifieke database toevoegen met de naar parameter, anders wordt de standaard database gebruikt.

app.migrations.add(MyMigration(), to: .myDatabase)

Migraties moeten worden vermeld in volgorde van afhankelijkheid. Bijvoorbeeld, als MigratieB afhankelijk is van MigratieA, moet deze als tweede aan app.migrations worden toegevoegd.

Migreren

Om uw database te migreren, voert u het migrate commando uit.

swift run App migrate

Je kunt ook dit [commando via Xcode] uitvoeren(../advanced/commands.md#xcode). Het migrate commando controleert de database om te zien of er nieuwe migraties zijn geregistreerd sinds de laatste keer dat het commando werd uitgevoerd. Als er nieuwe migraties zijn, vraagt het om een bevestiging voordat het wordt uitgevoerd.

Ongedaan Maken

Om een migratie op uw database ongedaan te maken, voert u migrate uit met de --revert vlag.

swift run App migrate --revert

Het commando controleert de database om te zien welke batch van migraties het laatst is uitgevoerd en vraagt om een bevestiging voordat ze worden teruggedraaid.

Auto Migrate

Als u wilt dat migraties automatisch worden uitgevoerd voordat andere commando's worden uitgevoerd, kunt u de --auto-migrate vlag meegeven.

swift run App serve --auto-migrate

U kunt dit ook programmatisch doen.

try app.autoMigrate().wait()

// of
try await app.autoMigrate()

Beide opties bestaan ook om terug te draaien: --auto-revert en app.autoRevert().

Volgende Stappen

Kijk eens naar de schema builder en query builder gidsen voor meer informatie over wat je in je migraties moet zetten.