Ga naar inhoud

Controllers

Controllers zijn een goede manier om je code te organiseren. Het zijn verzamelingen van methodes die een verzoek accepteren en een antwoord teruggeven.

Een goede plaats om je controllers te plaatsen is in de Controllers map.

Overzicht

Laten we eens kijken naar een voorbeeldcontroller.

import Vapor

struct TodosController: RouteCollection {
  func boot(routes: RoutesBuilder) throws {
    let todos = routes.grouped("todos")
    todos.get(use: index)
    todos.post(use: create)

    todos.group(":id") { todo in
      todo.get(use: show)
      todo.put(use: update)
      todo.delete(use: delete)
    }
  }

  func index(req: Request) async throws -> String {
    // ...
  }

  func create(req: Request) throws -> EventLoopFuture<String> {
    // ...
  }

  func show(req: Request) throws -> String {
    guard let id = req.parameters.get("id") else {
      throw Abort(.internalServerError)
    }
    // ...
  }

  func update(req: Request) throws -> String {
    guard let id = req.parameters.get("id") else {
      throw Abort(.internalServerError)
    }
    // ...
  }

  func delete(req: Request) throws -> String {
    guard let id = req.parameters.get("id") else {
      throw Abort(.internalServerError)
    }
    // ...
  }
}

Controller methodes moeten altijd een Request accepteren en iets ResponseEncodable teruggeven. Deze methode kan asynchroon of synchroon zijn (of een EventLoopFuture teruggeven).

Opmerking

EventLoopFuture waarvan de verwachting ResponseEncodable is (d.w.z. EventLoopFuture<String>) is ook ResponseEncodable.

Tenslotte moet je de controller registreren in routes.swift:

try app.register(collection: TodosController())