Ga naar inhoud

Aangepaste Tags

U kunt aangepaste Leaf tags maken met het LeafTag protocol.

Om dit te demonstreren, laten we eens kijken naar het maken van een aangepaste tag #now die de huidige tijdstempel afdrukt. De tag ondersteunt ook een enkele, optionele parameter voor het specificeren van het datumformaat.

Tip

Als je aangepaste tag HTML rendert, moet je je tag conformeren aan UnsafeUnescapedLeafTag zodat de HTML niet ge-escaped wordt. Vergeet niet om alle gebruikersinvoer te controleren of te zuiveren.

LeafTag

Maak eerst een klasse genaamd NowTag en conformeer deze aan LeafTag.

struct NowTag: LeafTag {
  func render(_ ctx: LeafContext) throws -> LeafData {
    ...
  }
}

Laten we nu de render(_:) methode implementeren. De LeafContext context die aan deze methode wordt doorgegeven heeft alles wat we nodig zouden moeten hebben.

enum NowTagError: Error {
  case invalidFormatParameter
  case tooManyParameters
}

struct NowTag: LeafTag {
  func render(_ ctx: LeafContext) throws -> LeafData {
    let formatter = DateFormatter()
    switch ctx.parameters.count {
    case 0: formatter.dateFormat = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    case 1:
      guard let string = ctx.parameters[0].string else {
        throw NowTagError.invalidFormatParameter
      }

      formatter.dateFormat = string
    default:
      throw NowTagError.tooManyParameters
    }

    let dateAsString = formatter.string(from: Date())
    return LeafData.string(dateAsString)
  }
}

Tag Configureren

Nu we NowTag hebben geïmplementeerd, hoeven we alleen Leaf er nog maar over te vertellen. Je kunt elke tag op deze manier toevoegen - zelfs als ze uit een apart pakket komen. Je doet dit meestal in configure.swift:

app.leaf.tags["now"] = NowTag()

En dat is het! We kunnen nu onze aangepaste tag gebruiken in Leaf.

The time is #now()

Context Eigenschappen

De LeafContext bevat twee belangrijke eigenschappen. parameters en data die alles bevatten wat we nodig zouden moeten hebben.

 • parameters: Een array die de parameters van de tag bevat.
 • data: Een woordenboek dat de gegevens bevat van de view die doorgegeven is aan render(_:_:) als de context.

Voorbeeld Hello Tag

Om te zien hoe dit te gebruiken, laten we een eenvoudige "hello" tag implementeren die beide eigenschappen gebruikt.

Parameters Gebruiken

We hebben toegang tot de eerste parameter die de naam zou bevatten.

enum HelloTagError: Error {
  case missingNameParameter
}

struct HelloTag: UnsafeUnescapedLeafTag {
  func render(_ ctx: LeafContext) throws -> LeafData {
    guard let name = ctx.parameters[0].string else {
      throw HelloTagError.missingNameParameter
    }

    return LeafData.string("<p>Hello \(name)</p>")
  }
}
#hello("John")

Data Gebruiken

We kunnen de waarde van de naam benaderen door de sleutel "name" te gebruiken in de data property.

enum HelloTagError: Error {
  case nameNotFound
}

struct HelloTag: UnsafeUnescapedLeafTag {
  func render(_ ctx: LeafContext) throws -> LeafData {
    guard let name = ctx.data["name"]?.string else {
      throw HelloTagError.nameNotFound
    }

    return LeafData.string("<p>Hello \(name)</p>")
  }
}
#hello()

Controller:

return try await req.view.render("home", ["name": "John"])