Ga naar inhoud

Leaf

Leaf is een krachtige templating taal met een op Swift geïnspireerde syntax. U kunt het gebruiken om dynamische HTML-pagina's te genereren voor een front-end website of om rijke e-mails te genereren om te verzenden vanuit een API.

Package

De eerste stap om Leaf te gebruiken is het toevoegen als een afhankelijkheid aan uw project in uw SPM pakket manifest bestand.

// swift-tools-version:5.2
import PackageDescription

let package = Package(
  name: "MyApp",
  platforms: [
    .macOS(.v10_15)
  ],
  dependencies: [
    /// Eventuele andere afhankelijkheden ...
    .package(url: "https://github.com/vapor/leaf.git", from: "4.0.0"),
  ],
  targets: [
    .target(name: "App", dependencies: [
      .product(name: "Leaf", package: "leaf"),
      // Eventuele andere afhankelijkheden
    ]),
    // Andere targets
  ]
)

Configuratie

Zodra u het pakket aan uw project hebt toegevoegd, kunt u Vapor configureren om het te gebruiken. Dit wordt meestal gedaan in configure.swift.

import Leaf

app.views.use(.leaf)

Dit vertelt Vapor om de LeafRenderer te gebruiken wanneer u req.view aanroept in uw code.

Opmerking

Leaf heeft een interne cache voor het renderen van pagina's. Wanneer de omgeving van de Application is ingesteld op .development, is deze cache uitgeschakeld, zodat wijzigingen in sjablonen direct worden doorgevoerd. In .production en alle andere omgevingen is de cache standaard ingeschakeld; wijzigingen in sjablonen worden pas van kracht als de applicatie opnieuw wordt opgestart.

Waarschuwing

Om ervoor te zorgen dat Leaf de sjablonen kan vinden wanneer het vanuit Xcode werkt, moet u de custom-working-directory instellen voor uw Xcode werkruimte.

Folder Structuur

Zodra je Leaf hebt geconfigureerd, moet je er voor zorgen dat je een Views map hebt om je .leaf bestanden in op te slaan. Standaard verwacht Leaf dat de views map een ./Resources/Views is relatief aan de root van je project.

U zult waarschijnlijk ook Vapor's FileMiddleware willen inschakelen om bestanden uit uw /Public folder te serveren als u van plan bent om bijvoorbeeld Javascript en CSS bestanden te serveren.

VaporApp
├── Package.swift
├── Resources
│   ├── Views
│   │   └── hello.leaf
├── Public
│   ├── images (images resources)
│   ├── styles (css resources)
└── Sources
    └── ...

Een View Renderen

Nu Leaf is geconfigureerd, laten we je eerste template renderen. Maak in de map Resources/Views een nieuw bestand aan met de naam hello.leaf met de volgende inhoud:

Hello, #(name)!

Tip

Als je VSCode als code editor gebruikt, raden we aan de Leaf extensie te installeren om syntax highlighting mogelijk te maken: Leaf HTML.

Registreer dan een route (meestal gedaan in routes.swift of een controller) om de view te renderen.

app.get("hello") { req -> EventLoopFuture<View> in
  return req.view.render("hello", ["name": "Leaf"])
}

// of

app.get("hello") { req async throws -> View in
  return try await req.view.render("hello", ["name": "Leaf"])
}

Dit gebruikt de generieke view eigenschap op Request in plaats van Leaf direct aan te roepen. Hierdoor kunt u in uw tests overschakelen op een andere renderer.

Open je browser en ga naar /hello. Je zou Hello, Leaf! moeten zien. Gefeliciteerd met het renderen van je eerste Leaf view!