Ga naar inhoud

Transacties

Met transacties kunt u ervoor zorgen dat meerdere bewerkingen met succes worden voltooid voordat u gegevens in uw database opslaat. Zodra een transactie is gestart, kunt u Fluent queries normaal uitvoeren. Er worden echter geen gegevens in de database opgeslagen totdat de transactie is voltooid. Als er op enig moment tijdens de transactie een fout wordt gegooid (door u of door de database), zal geen van de wijzigingen effect hebben.

Om een transactie uit te voeren, heb je toegang nodig tot iets dat verbinding kan maken met de database. Dit is meestal een inkomend HTTP verzoek. Gebruik hiervoor req.db.transaction(_ :):

req.db.transaction { database in
  // database gebruiken
}

Eenmaal in de transactie closure, moet je de database die in de closure parameter is meegegeven (in het voorbeeld database genoemd) gebruiken om queries uit te voeren.

Zodra deze afsluiting succesvol is, wordt de transactie vastgelegd.

var sun: Star = ...
var sirius: Star = ...

return req.db.transaction { database in
  return sun.save(on: database).flatMap { _ in
    return sirius.save(on: database)
  }
}

Het bovenstaande voorbeeld zal sun opslaan en daarna sirius alvorens de transactie te voltooien. Als een van de sterren niet opslaat, slaat geen van beide sterren op.

Zodra de transactie is voltooid, kan het resultaat worden omgezet in een andere future, bijvoorbeeld in een HTTP-status om de voltooiing aan te geven, zoals hieronder afgebeeld:

return req.db.transaction { database in
  // database gebruiken en transactie uitvoeren
}.transform(to: HTTPStatus.ok)

async/await

Als je async/await gebruikt kun je de code als volgt herformuleren:

try await req.db.transaction { transaction in
  try await sun.save(on: transaction)
  try await sirius.save(on: transaction)
}
return .ok