Ga naar inhoud

Wat is Heroku

Heroku is een populaire alles in één hosting oplossing, u kunt meer vinden op heroku.com

Aanmelden

U heeft een heroku account nodig, als u die niet heeft, kunt u zich hier aanmelden: https://signup.heroku.com/

Installeren CLI

Zorg ervoor dat je de heroku cli tool hebt geïnstalleerd.

HomeBrew

brew tap heroku/brew && brew install heroku

Andere Installatiemogelijkheden

Zie alternatieve installatieopties hier: https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install.

Inloggen

Zodra je de cli geïnstalleerd hebt, log je in met het volgende:

heroku login

controleer of het juiste emailadres is ingelogd met:

heroku auth:whoami

Maak een applicatie aan

Ga naar dashboard.heroku.com om toegang te krijgen tot uw account, en maak een nieuwe applicatie aan via de dropdown in de rechterbovenhoek. Heroku zal een paar vragen stellen zoals de regio en de naam van de applicatie, volg gewoon hun aanwijzingen.

Git

Heroku gebruikt Git om je app te implementeren, dus je zult je project in een Git repository moeten zetten, als dat nog niet het geval is.

Initialiseer Git

Als je Git aan je project moet toevoegen, voer dan het volgende commando in Terminal in:

git init

Master/Main

Je kunt het beste één branch behouden voor deployments naar Heroku, zoals de main of master branch. Zorg ervoor dat alle wijzigingen in deze branch zijn gecontroleerd voordat je gaat pushen.

Controleer uw huidige branch met

git branch

De asterisk geeft de huidige branch aan.

* main
 commander
 other-branches

Opmerking

Als je geen uitvoer ziet en je hebt net git init uitgevoerd. Je moet eerst je code committen, daarna krijg je uitvoer te zien van het git branch commando.

Als u momenteel niet op de juiste branch bent, schakel daar dan naar over door in te voeren in de terminal (voor branch main):

git checkout main

Veranderingen Vastleggen

Als dit commando uitvoer produceert, dan heb je nog niet vastgelegde wijzigingen.

git status --porcelain

Leg ze vast met het volgende commando

git add .
git commit -m "a description of the changes I made"

Maak verbinding met Heroku

Verbind uw app met heroku (vervang door de naam van uw app).

$ heroku git:remote -a your-apps-name-here

Set Buildpack

Stel het buildpack in om heroku te leren hoe om te gaan met vapor.

heroku buildpacks:set vapor/vapor

Swift versie bestand

Het buildpack dat we hebben toegevoegd zoekt naar een .swift-version bestand om te weten welke versie van swift gebruikt moet worden. (vervang 5.8.1 door de versie die uw project nodig heeft).

echo "5.8.1" > .swift-version

Dit creëert .swift-version met 5.2.1 als inhoud.

Procfile

Heroku gebruikt het Procfile om te weten hoe uw app moet draaien, in ons geval moet het er als volgt uitzien:

web: Run serve --env production --hostname 0.0.0.0 --port $PORT

we kunnen dit maken met het volgende terminal commando

echo "web: App serve --env production" \
 "--hostname 0.0.0.0 --port \$PORT" > Procfile

Veranderingen Vastleggen

We hebben net deze bestanden toegevoegd, maar ze zijn niet gecommit. Als we pushen, zal heroku ze niet vinden.

Leg ze vast met het volgende.

git add .
git commit -m "adding heroku build files"

Deployen naar Heroku

Je bent klaar om uit te rollen, voer dit uit vanaf de terminal. Het kan een tijdje duren om te bouwen, dit is normaal.

git push heroku main

Scale Up

Als je eenmaal succesvol hebt gebouwd, moet je ten minste één server toevoegen. Prijzen starten vanaf $5/maand voor het Eco plan (zie prijzen). Zorg ervoor dat jouw betaalgegevens geconfigureerd zijn op Heroku. Dan, voor een enkele web worker:

heroku ps:scale web=1

Continued Deployment

Elke keer dat je wil updaten, zet je gewoon de laatste veranderingen in main en push je naar heroku en het zal opnieuw deployen

Postgres

PostgreSQL Database Toevoegen

Bezoek uw applicatie op dashboard.heroku.com en ga naar de Add-ons sectie.

Voer hier postgres in en u zult een optie zien voor Heroku Postgres. Selecteer deze.

Kies het Eco plan voor $5/maand (zie prijzen), en provision. Heroku zal de rest doen.

Zodra je klaar bent, zie je de database verschijnen onder de Resources tab.

Configureer De Database

We moeten onze app nu vertellen hoe hij toegang krijgt tot de database. In onze app directory, laten we uitvoeren.

heroku config

Dit zal uitvoer geven zoals dit

=== today-i-learned-vapor Config Vars
DATABASE_URL: postgres://cybntsgadydqzm:2d9dc7f6d964f4750da1518ad71hag2ba729cd4527d4a18c70e024b11cfa8f4b@ec2-54-221-192-231.compute-1.amazonaws.com:5432/dfr89mvoo550b4

DATABASE_URL hier zal de postgres database staan. Hard code de statische url NOOIT, heroku zal het roteren en het zal uw toepassing breken. Het is ook een slechte praktijk. Lees in plaats daarvan de omgevingsvariabele tijdens runtime.

De Heroku Postgres addon vereist dat alle verbindingen versleuteld zijn. De certificaten die door de Postgres servers worden gebruikt zijn intern aan Heroku, daarom moet een ongeverifieerde TLS verbinding worden opgezet.

Het volgende fragment laat zien hoe beide bereikt kunnen worden:

if let databaseURL = Environment.get("DATABASE_URL") {
  var tlsConfig: TLSConfiguration = .makeClientConfiguration()
  tlsConfig.certificateVerification = .none
  let nioSSLContext = try NIOSSLContext(configuration: tlsConfig)

  var postgresConfig = try SQLPostgresConfiguration(url: databaseURL)
  postgresConfig.coreConfiguration.tls = .require(nioSSLContext)

  app.databases.use(.postgres(configuration: postgresConfig), as: .psql)
} else {
  // ...
}

Vergeet niet om deze wijzigingen vast te leggen

git add .
git commit -m "configured heroku database"

Uw Database Terugdraaien

U kunt andere commando's op heroku terugdraaien of uitvoeren met het run commando.

Om uw database terug te zetten:

heroku run App -- migrate --revert --all --yes --env production

Om te migreren

heroku run App -- migrate --env production