Przejdź do treści

Zainstaluj na Linux

Aby używać Vapor, będziesz potrzebować Swifta w wersji 5.6 lub wyższej. Możesz go zainstalować używając jednego z plików instalacyjnych na Swift.org.

Wspierane dystrybucje i wersje

Vapor wspiera te same wersje dystrybucji Linuxa jak wersja 5.6 lub nowsza Swifta.

Note

Wspierane wersje wypisane poniżej mogą być przeterminowane w momencie gdy to czytasz. Możesz zobaczyć które systemy operacyjne czy dystrybucje są wpierane na stronie Swift Releases.

Dystrybucja Wersja Wersja Swift
Ubuntu 20.04 >= 5.6
Fedora >= 30 >= 5.6
CentOS 8 >= 5.6
Amazon Linux 2 >= 5.6

Dystrybucje Linuxa które nie są oficjalnie wspierane mogą również użyć Swifta po przez kompilacje kodu źródłowego, lecz Vapor nie daje gwarancji stabilności. Dowiedz się więcej o kompilacji Swifta z oficjalnego repozytorium Swift repo.

Instalacja Swifta

Wejdź na Swift.org i użyj instrukcji pod adresem Using Downloads aby zainstalować Swifta na Linux.

Fedora

Użytkownicy Fedory mogę po prostu użyć następującej komendy aby zainstalować Swifta:

sudo dnf install swift-lang

Jeśli używasz Fedora 30, będziesz musiał dodać EPEL 8, aby używać Swifta 5.6 lub nowszego.

Docker

Możesz również użyć oficjalnego obrazu Docker Swifta, który ma już preinstalowany kompilator. Dowiedz się więcej na Swift's Docker Hub.

Zainstaluj Toolbox

Teraz gdy masz już zainstalowanego Swifta, zainstalujmy Vapor Toolbox. Jest to narzędzie CLI (z ang. Command Line Interface), które nie jest potrzebne by używać Vapora, natomiast jest wyposażone w przydatne usprawnienia takie jak kreator nowego projektu.

Na Linux, musisz zbudować toolbox z źródła. Odwiedź wydania toolboxu na Github aby znaleźć najnowsza wersję.

git clone https://github.com/vapor/toolbox.git
cd toolbox
git checkout <desired version>
make install

Sprawdź dwa razy czy instalacja przeszła poprawnie po przez wyświetlenie pomocy.

vapor --help

Powinna być widoczna lista dostępnych komend.

Następnie

Kiedy już udało Ci się zainstalować Swifta, stwórz swoja pierwszą aplikacje w sekcji Pierwsze kroki → Witaj, świecie.