Przejdź do treści

Struktura folderów

Udało Ci się stworzyć, zbudować oraz uruchomić swoją pierwszą aplikacje Vapor, użyjmy tego momentu aby zapoznać Cię z strukturą folderów w projekcie. Struktura jest bazowana na strukturze SPMa, więc jeśli wcześniej pracowałeś/aś z jego pomocą powinna być dla Ciebie znana.

.
├── Public
├── Sources
│  ├── App
│  │  ├── Controllers
│  │  ├── Migrations
│  │  ├── Models
│  │  ├── configure.swift 
│  │  ├── entrypoint.swift
│  │  └── routes.swift
│    
├── Tests
│  └── AppTests
└── Package.swift

Sekcja poniżej wyjaśnia każdą część struktury folderów w detalach.

Public

Then folder zawiera wszystkie publiczne pliki, które będą serwowane przez aplikacje jeśli FileMiddleware jest włączony. To zazwyczaj są obrazy, arkusze stylów i skrypty przeglądarki. Dla przykładu, zapytanie do localhost:8080/favicon.ico będzie sprawdzać czy Public/favicon.ico istnieje i zwracać je.

Musisz aktywować FileMiddleware w pliku configure.swift twojego projektu, zanim Vapor będzie potrafił serwować pliki publiczne.

// Serwuje pliki folderu `Public/`
let fileMiddleware = FileMiddleware(
  publicDirectory: app.directory.publicDirectory
)
app.middleware.use(fileMiddleware)

Sources

Ten folder zawiera wszystkie pliki źródłowe twojego projektu. Folder o na górze zagnieżdżenia, App, odzwierciedla moduł pakietu, zadeklarowany w manifeście SwiftPM.

App

To miejsce na cała logikę twojej aplikacji.

Controllers

Kontrolery to świetny sposób na grupowania razem logiki aplikacji. Większość kontrolerów posiada wiele funkcji które przyjmują jakąś formę zapytania i zwracają dla niej odpowiedź.

Migrations

W tym folderze znajdują się wszystkie migracje bazy danych jeśli używać Fluenta.

Models

To świetne miejsce do trzymania Content struct lub Model z Fluenta.

configure.swift

Ten plik zawiera funkcję configure(_:). Metoda ta jest wywoływana przez entrypoint.swift w celu skonfigurowania nowo utworzonej Aplikacji. W tym miejscu należy zarejestrować usługi, takie jak trasy, bazy danych, dostawców i inne.

entrypoint.swift

Ten plik zawiera punkt wejścia @main dla aplikacji, która ustawia, konfiguruje i uruchamia aplikację Vapor.

routes.swift

Ten plik zawiera funkcję routes(_:). Metoda ta jest wywoływana pod koniec configure(_:) w celu zarejestrowania ścieżek czy inaczej końcówek w Application.

Tests

Każdy niewykonywalny moduł w folderze Sources może mieć odpowiadający mu folder w Tests. Zawiera on kod zbudowany na module XCTest do testowania aplikacji. Testy można uruchomić za pomocą swift test w wierszu poleceń lub naciskając ⌘+U w Xcode.

AppTests

Ten folder zawiera testy jednostkowe dla kodu w module App.

Package.swift

Na końcu znajduje się manifest pakietu SPM.