Przejdź do treści

Witaj, świecie

Then poradnik przeprowadzi cię krok po kroku przez tworzenie nowego projektu z użyciem Vapor, budowania go oraz uruchomienie serwera.

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego Swifta czy Vapor Toolbox, to sprawdź sekcje poniżej.

Nowy projekt

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego projektu Vapor na komputerze. Otwórz terminal i użyj polecenia nowego projektu w Toolbox. Spowoduje to utworzenie nowego folderu w bieżącym katalogu zawierającego projekt.

vapor new hello -n

Tip

Flaga -n tworzy projekt z użyciem minimalistycznego szablonu, po przez odpowiadanie na wszystkie pytania nie.

Tip

Można również pobrać najnowszy szablon z GitHub bez Vapor Toolbox, klonując repozytorium z szablonami.

Tip

Vapor i szablon używają teraz domyślnie async/await. Jeśli nie możesz zaktualizować systemu do macOS 12 i/lub chcesz nadal używać EventLoopFuture, użyj flagi --branch macos10-15.

Po tym jak działanie komendy zakończy się, wejdź do nowo stworzonego folderu przy użyciu:

cd hello

Zbuduj i uruchom

Xcode

Najpierw, otwórz projekt w XCode.

open Package.swift

Automatycznie rozpocznie pobieranie zależności Menedżera pakietów Swift. Może to zająć trochę czasu przy pierwszym otwarciu projektu. Po zakończeniu rozpoznawania zależności Xcode wypełni dostępne schematy.

W górnej części okna, po prawej stronie przycisków Play i Stop, kliknij nazwę projektu, aby wybrać schemat projektu i wybierz odpowiedni cel uruchamiania - najprawdopodobniej "My Mac". Kliknij przycisk odtwarzania, aby utworzyć i uruchomić projekt.

W oknie terminala Xcode powinna pojawić się konsola.

[ INFO ] Server starting on http://127.0.0.1:8080

Linux

W systemie Linux i innych systemach operacyjnych (a nawet w systemie macOS, jeśli nie chcesz używać Xcode) możesz edytować projekt w swoim ulubionym edytorze, takim jak Vim lub VSCode. Aktualne informacje na temat konfiguracji innych IDE można znaleźć w Swift Server Guides.

Aby zbudować i uruchomić projekt, w Terminalu uruchom:

swift run

Spowoduje to zbudowanie i uruchomienie projektu. Przy pierwszym uruchomieniu pobieranie i rozwiązywanie zależności zajmie trochę czasu. Po uruchomieniu powinieneś zobaczyć następujące informacje w konsoli:

[ INFO ] Server starting on http://127.0.0.1:8080

Odwiedź localhost

Otwórz swoją przeglądarkę, a następnie adres: localhost:8080/hello lub http://127.0.0.1:8080

Powinieneś widzieć następująca stronę.

Hello, world!

Gratulujemy stworzenia, zbudowania i uruchomienia twojej pierwszej aplikacji z użyciem Vapora! 🎉🎉