Przejdź do treści

Zainstaluj na macOS

Aby używać Vapor na macOS, potrzebujesz Swift w wersji 5.6 lub wyższej. Swift oraz wszystkie jego zależności są częścią instalacji Xcode.

Zainstaluj Xcode

Zainstaluj Xcode z Mac App Store.

Xcode w Mac App Store

Po tym jak Xcode będzie już pobrany, musi go otworzyć aby skończyć instalacje. To może chwilę zająć.

Dwa razy sprawdź aby upewnić się że instalacja była sukcesem otwierając Terminal i wyświetlając wersję Swifta.

swift --version

Powinna wyświetlić się wersja Swifta.

swift-driver version: 1.75.2 Apple Swift version 5.8 (swiftlang-5.8.0.124.2 clang-1403.0.22.11.100)
Target: arm64-apple-macosx13.0

Vapor 4 wymaga wersji Swifta 5.6 lub wyższej.

Zainstaluj Toolbox

Teraz gdy masz już zainstalowanego Swifta, zainstalujmy Vapor Toolbox. Jest to narzędzie CLI (z ang. Command Line Interface), które nie jest potrzebne by używać Vapora, natomiast jest wyposażone w przydatne usprawnienia takie jak kreator nowego projektu.

Toolbox jest wydawany przy pomocy Homebrew. Jeśli jeszcze nie masz Homebrew, to zajrzyj na brew.sh po instrukcje jak zainstalować.

brew install vapor

Sprawdź dwa razy czy instalacja przeszła poprawnie po przez wyświetlenie pomocy.

vapor --help

Powinna być widoczna lista dostępnych komend.

Następnie

Kiedy już udało Ci się zainstalować Swifta, stwórz swoja pierwszą aplikacje w sekcji Pierwsze kroki → Witaj, świecie.