Przejdź do treści

Xcode

Ta strona zawiera wskazówki i porady dotyczące korzystania z Xcode. Jeśli korzystasz z innego środowiska programistycznego, możesz ją pominąć.

Niestandardowy katalog roboczy

Domyślnie Xcode uruchamia projekt z folderu DerivedData. Folder ten nie jest taki sam jak folder główny projektu (gdzie znajduje się plik Package.swift). Oznacza to, że Vapor nie będzie w stanie znaleźć plików i folderów takich jak .env lub Public.

Można to stwierdzić, jeśli podczas uruchamiania aplikacji pojawi się następujące ostrzeżenie.

[ WARNING ] No custom working directory set for this scheme, using /path/to/DerivedData/project-abcdef/Build/

Aby to naprawić, ustaw niestandardowy katalog roboczy w schemacie Xcode dla swojego projektu.

Najpierw edytuj schemat projektu, klikając selektor schematu przy przyciskach odtwarzania i zatrzymania.

Xcode Scheme Area

Wybierz Edit Scheme... z listy rozwijanej.

Xcode Scheme Menu

W edytorze schematów wybierz akcję App i zakładkę Options. Zaznacz opcję Use custom working directory i wprowadź ścieżkę do folderu głównego projektu.

Xcode Scheme Options

Możesz uzyskać pełną ścieżkę do katalogu głównego projektu, uruchamiając pwd z otwartego tam okna terminala.

# Sprawdź, czy jesteśmy w folderze projektu vapor
vapor --version
# Uzyskaj ścieżkę do tego folderu
pwd

Powinieneś zobaczyć dane wyjściowe podobne do poniższych.

framework: 4.x.x
toolbox: 18.x.x
/path/to/project